Aanvraag voor deelname 2019

Deelname voorwaarden   Het Juweel Sparrendaal
Plattegrond   Buitenplaats Sparrendaal
Aanvraag voor deelname   Het Juweel Sparrendaal
Algemene voorwaarden   Het Juweel - InterEvent

U kunt een aanvraag voor deelname aan Het Juweel Sparrendaal 2020 indienen door onderstaand formulier volledig in te vullen.

Indien uw aanvraag door de organisatie wordt gehonoreerd ontvangt u een bevestiging van deelname. De organisatie behoudt zich het recht voor, exposanten met collecties die naar haar oordeel niet in het beursprofiel passen, te weigeren voor beursdeelname. Dit is ook van toepassing bij oververtegenwoordiging van een bepaald segment.
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail
URL
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Inschrijving K.v.K.
Voorkeur standnummer
Aantal m2
Omschrijving van de te exposeren collectie
   
U kunt ook seperaat foto's sturen naar info@interevent.org